Program za gozdarstvo Winforstpro net.logistik

Kategorija: Gozdarstvo

Winforstpro net.logistik  platforma prinaša prednosti vsem, tako lastnikom gozda, voznikom  kot tudi industriji. 

Prednosti za lastnika

 • Boljši zaslužek od svežega lesa (hitreje je les procesiran, boljša je kvaliteta lesa in višji je dohodek)
 • Baza, ki shranjuje podatke o hlodovini omogoča lastniku  100% takojšnjo  obveščenost, saj se posodobitev podatkov osvežujejo na vsako uro
 • Hitrejše zbiranje in prodaja

Prednosti za voznika

 • Redukcija časa in stroškov
 • Optimizacija poti za voznika, saj ta veliko hitreje najde pripravljeni kup lesa,  zahvaljujoč natančnemu zemljevidu
 • Bolj enostaven vnos dostavnih dobavnic
 • Statistična analiza vsakega tovornjaka na dan, na tovarno, na naročilo glede na dobavnice in količine

Prednosti za industrijo

 • Pregled nad skladiščenjem
 • Standardizirani, vnaprej pripravljeni obrazci  za tovarniško programsko opremo
 • Optimizacija lokacije – pregled nad geografsko lokacijo
 • Boljša kvaliteta lesa zaradi hitrejšega procesiranja
 • Zaradi pospešitve procesa zbiranja lesa in pregleda nad lesom se les veliko hitreje
 • Nadzor in sledljivost nad lesom dobavitelju zagotavlja certifikat, ki poveča tržno vrednost lesa

Brošure in podpora

Kategorija: Gozdarstvo