Primerjava NiceLabel izdelkov

Kategorija: Nalepke

Tu lahko najdete vse pomembne informacije o NiceLabel verzijah.

Tehnični podatki

NiceLabel DEMO

 ExpressStandardPro

Power
Forms

Grafično oblikovanje teksta, črtnih kod, črt, pravokotnikov, slik
 

DA DA DA DA
Uporaba Excella kot podatkovne baze
 
 
DA DA DA DA
Povezana polja in funkcije za kreiranje kombiniranih spremenljivk
 
 
  DA DA DA
OLE/ODBC Database povezljivost
 
 
  DA DA DA
Generični modul za tisk nalepk 
(NicePrint)
 
 
  DA DA DA
Uporabniško oblikovanje modula za enostaven tisk (EasyForms)
 
 
    DA DA
Bogato oplemenjeno besedilo (RTF), automatsko prilagajanje, stil, polnila, združevanje, relativno pozicioniranje
 
 
    DA DA
Polna serializacija, uporabniško določeni kontrolni znaki, globalne spremenljivke, izhodne maske, skripte
 
 
    DA DA
Večkratna povezava na podatkovno bazo in SQL
 
 
    DA DA
Application Builder – Hitra in enostavna izdelava uporabniških aplikacij
 
 
      DA

NiceLabel DEMO

Brošure in podpora

Kategorija: Nalepke