ACS (AssetCodeScan) - program za popis osnovnih sredstev

Kategorija: Terminali

Za branje črtne kode s terminalom porabimo le sekundo, v primerjavi z zamudnim ročnim popisovanjem črnih kod, tako lahko ena oseba v enem samem dnevu popiše veliko več osnovnih sredstev, kot pri ročnem popisu osnovnih sredstev. Popisane podatke se po popisu  shrani  v elektronski obliki, ko te prenesemo na računalnik jih potem uvozimo v informacijski sistem/ knjigovodski program za nadaljno obdelavo. Od tam naprej lahko primerjamo in uskladimo  dejansko stanje z knjiženim.   

Zmogljivosti, ki jih program omogoča:

 • uvoz in izvoz podatkov v obliki csv, txt, dat
 • uvoz obstoječih podatkov OS iz knjigovodskega programa (šifra, naziv, lokacija)
 • ročni vnos kode osnovnih sredstev  in lokacij
 • dodajanje novih osnovnih sredstev
 • dodajanje novih lokacij
 • ročni vnos opombe sredstva
 • možnost predlaganja sredstva za odpis
 • možnost označbe slabe nalepke - predlog da je potrebno natisniti nalepko - uredi stavek
 • prenos OS med lokacijami
 • delne inventure (odvisne od ERP-ja)
 • prikaz popisanih/nepopisanih sredstev na nivoju celotne inventure
 • prikaz popisanih/ nepopisanih osnovnih  sredstev na nivoju lokacije.
 • uporabniku prilagojen uporabniški vmesnik
 • možnost varnostne kopije
 • kompatibilnost z  vašim knjigovodskim programom
 • možnost označevanja oz. opomb

ACS

Kategorija: Terminali