Inventura v trgovini

Kategorija: Inventura

Inventura je opravilo, ki zahteva precej časa in dela. Da bi optimizirali čas in napake zmanjšali na najmanjšo mero si lahko pomagamo s črtno kodo.

Črtna koda  je odličen medij za avtomatsko identifikacijo prebranih artiklov. Pred samo inventuro je potrebno artikle označiti s črtno kodo. Označevanje najlažje naredimo med samim, rednim prevzemom artiklov na zalogo. V ta namen je najbolje uporabiti namenski tiskalnik, npr Zebra GC420t za manjša skladišča oz. Zebra ZM400 za večja.

Ker porabimo za branje črtne kode  le sekundo, lahko ena oseba v enem samem dnevu popiše veliko več izdelkov, kot pri ročni inventuri. Popisani podatki se takoj shranijo v elektronski obliki. Po končanem popisu, podatke prenesemo na računalnik, kjer jih potem uvozimo v naš informacijski sistem za nadaljnjo obdelavo.

Kategorija: Inventura