Rešitve za pametna skladišča

Kategorija: Pametna skladišča

Avtomatizacija prevzemov in izdaj iz skladišča s pomočjo črtne kode bistveno pripomore k skrajšanju potrebnega časa za samo izvedbo ter zmanjšuje možnost napak značilnih za ročni način dela.

Prevzemi

Ob prevzemu artiklov v naše skladišče je potrebno te artikle opremiti s črtno kodo preko katere bomo vodili te artikle ob vsaki manipulaciji z njimi.

Če se ukvarjamo z maloprodajo je po zakonu potrebno zagotovit slovensko deklaracijo in trinajst mestno EAN kodo.

Obe težavi obvladajo Zebrini industrijski tiskalniki. V povezavi s vašim poslovnim sistemom ob prevzemu izpišemo deklaracije in črtne kode ter jih nalepimo jih na artikle. Preden artike postavimo na police s pomočjo ročnega terminala preberemo črtno kodo regalne police in kodo artikla. Preko povezave Wi-Fi se nam točna postavitev artikla na  regalni polici shrani v naši aplikaciji.

Izdaja

Ob izdaji se nam na zaslonu terminala izpiše točna regalna polica na kateri je artikel katerega želimo izdati. Tako se izognemo zamudnemu iskanju ter s tem prihranimo čas in posledično tudi denar.
Ko skladiščnik poskenira regalno polico in artikel za idajo se ti podatki prenesejo preko brezžične povezave v naš sistem in vsi potrebni papirji so v trenutku narejeni.
Kategorija: Pametna skladišča