Kako lahko kontroliram kakovost odtisa?

Verifikacija je način, s katerim se simboli v črtni kodi analizirajo, da se ugotovi ali ustrezajo specifikaciji in, da se preveri ali so prisotna kakršnakoli odstopanja od idealnih dimenzij. 

Verifikacija je lahko del procedure kontrole kakovosti. Obstaja več različnih naprav za verifikacijo. Lahko so ročne ali so že vgrajene v tiskalnik. V tem primeru se ob nepravilni kodi ustavi proces tiskanja.

V Sloveniji verifikacijo ob plačilu izvaja zavod GS1 Slovenija. V primeru, da želite sami verificirati svoje črtne kode lahko vam ponudimo profesionalni verifikator. Na ta način boste vedno varni pred morebitno zavrnitvijo s strani vašega kupca zaradi neustreznih nalepk.