Vhod in izhod blaga v skladišče

Kategorija: Prevzem in izdaja blaga

Sistem je namenjen optimizaciji procesov, saj tekoče in učinkovito obvladovanje količin in raznolikosti blaga v podjetju, pomeni optimalno izkoriščanje časa, ljudi, opreme ter prostora.

 

1. V skladišču je blago pakirano v kartone in označeno s skupnimi nalepkami. Naloga zaposlenega je, da blago spremlja po serijah izdelave.

2. Z ročnim terminalom odčitamo prvo črtno kodo, iz katere program izloči šifro izdelka. Glede na tip pakiranja in podatkov zapisanih v črtni kodi, program izračuna količino pakiranja.

Logistična nalepka

3. Z branjem druge črtne kode dobimo podatek o seriji izdelave, ki se zapiše v podatkovno bazo. Tako

lahko arhiviramo in spremljamo zgodovino izdelka.

Ročni terminal

4. Z vnosom količine dobimo skupno število izdelkov, ki zapuščajo skladišče. Na podoben način zapisujemo podatke za vse izdelke, ki jih odpremljamo. Ko zaključimo postopek, že takoj začnemo s pripravo blaga za naslednjega kupca.

Ročni terminal

5. Zaključena naročila se prenesejo na strežnik za nadaljnjo obdelavo.

Kategorija: Prevzem in izdaja blaga