Vhod in izhod blaga v skladišče

Kategorija: Prevzem in izdaja blaga

Tekoče in učinkovito obvladovanje količin in raznolikosti blaga v podjetju, pomeni optimalno izkoriščanje časa, ljudi, opreme ter prostora. Programi EasyCodeScan, ProCodeScan in ProCodeScanSistem+ so namenjeni optimizaciji procesov zajema črtnih kod ter vhoda in izhoda blaga v skladišče in iz skladišča. 

Vhod blaga v skladišče 

Ko pridejo palete v skladišče, si lahko skladiščni delavec pri skeniranju posameznih izdelkov pomaga s terminalom in programom ProCodeScan tako, da da z enim branjem zabeleži izdelek, količino, best before, serijsko številko ter druge v kolikor je koda na artiklu na GS1 logističnih standardih (GS1-Datamatric GS1-128)

S pomočjo programa ProCodeScan+ lahko nato skladiščnik lahko zabeleži lokacijo, na katero polico je postavil artikel, z namenom, da bo ob izdaji blaga program obvestil skladiščnika kje se nahaja artikel. Funkcionalnost je mogoče vključiti ali izključiti - odvisno od poslovnih potreb. 

Izhod blaga iz skladišča s komisioniranjem

Komisioniranje je proces zbiranja izdelkov iz skladiščnih lokacij (regalov, polic..) glede na naročilo naročnika (vrsta in količina izdelka) v večjo enoto in je osnovni proces skladiščenja, ki ima velik vpliv na produktivnost celotne oskrbne verige.

Kako komisioniranje poteka, bolj konkretno?  

Skladiščnik na terminal dobi naročilnico iz zalednega sistema (ERP,  računovodskega ali knjigovodskega sistema). Na prejemu naročilnice,  dobi skladiščnik ta naročila na prenosni terminal, na katerem  vidi izdelke in količine, ki jih mora izdati. 

V kolikor ima izdelek  serijisko številko ali lot, ga program usmerja, da izda pravilno (serijsko ali lot). Prav tako ga lahko usmerja, da izda izdelek s pravilnim (npr. najkrajšim) rokom uporabe (best before). Ravno tako kot pri prevzemu blaga je program PCS+ v pomoč, ko gre za izdajo pravilnih izdelkov (s pravo serijsko, lot, količino). 

Po končanem komisioniranju (po naboru vseh izdelkov), PCS+ izda potrdilo o končanem komisioniranju in pošlje posodobljene podatke nazaj v zaledni program. S prejetimi podatki tako zaledni program pripravi dobavnice s posodobljenimi podatki. Sedaj je vse pripravljeno za izdajo blaga  - osebni prevzem na lokaciji za pultom ali za pošiljanje na pošti. 

V kolikor je potrebna logistična nalepka - vsi veliki trgovci z avtomatiziranim vhodom blaga v skladišče kot predpogoj za dobavo zahtevajo logistično nalepko s kodo SSCC na paletah, pa se podatki  iz programa ProCodeScan+ avtomatsko pošljejo na strežnik s programom NiceLabel Automation, od tam pa prek brezžične povezave na namizni tiskalnik  Zebra, ki natisne logistične nalepke. 

Kategorija: Prevzem in izdaja blaga